Årets spindel i Finland 2014: Större dallerspindel

[suomeksi]

Pholcus phalangioides © Niclas Fritzén

Hona i sitt nät, typisk hängställning. © Niclas Fritzén

Har du en virvlande kannibal i knutarna?

När den större dallerspindeln blir störd i sitt nät, kan den göra sig nästan osynlig. Med ett fast grepp om silkestrådarna slänger den sig runt i en virvlande rörelse, så snabbt att konturerna suddas ut. Samma beteende finns hos bland andra hjulnätsspindlarna, men dallerspindeln är en mästare: de mycket tunna benen gör osynlighetseffekten särskilt stark.

Större dallerspindeln (Pholcus phalangioides) är en nykomling i Finland. Första fyndet gjordes år 2000 (Terhivuo 2002), och hittills har ett tjugotal observationer gjorts i landets södra och sydvästra delar. Arten är stadd på spridning norrut i Europa, antagligen transporterad av människor.
Hos oss lever dallerspindeln inomhus. Den kan påträffas till exempel i badrum, källare, växthus och lagerutrymmen, där den konstruerar sitt oregelbundna nät framför taklisten eller i ett hörn. Där hänger den med ryggsidan nedåt i väntan på att små insekter eller andra spindlar ska hamna i nätet. Om tillgången på bytesdjur är skral, kan den också äta artfränder.

 

Pholcus phalangioides © Niclas Fritzén

Hane av större dallerspindel. © Niclas FritzénSom så ofta hos spindlar är honan större än hanen, med en kroppslängd på upp till 10 mm med 5–6 gånger längre ben. Den smala kroppen är ljust gråaktig med mörkare teckning på ryggen. Spindeln kan verka en smula genomskinlig.
Till sin kroppsbyggnad påminner den om harkrankar och lockespindlar. Den 8-ögda dallerspindelns kropp delas i framkropp och bakkropp av en mycket smal midja, medan lockespindlarnas kropp är odelad. Dessutom har lockespindlar högst två ögon, som sitter på en liten upphöjning. Se också efter om djuret sitter i sitt fångstnät – lockespindlar hör till spindeldjuren men inte till de egentliga spindlarna, och kan inte spinna silkestrådar.

 

Pholcus phalangioides © Niclas Fritzén

Hona i nätet. © Niclas Fritzén

 

Dallerspindelns hona använder silke också till att fästa ihop sina ägg till ett paket som hon bär med sig i munnen tills de kläcks. Honan kan bli flera år gammal, medan hanarna är ettåriga. I uppvaktningen sänder hanen vibrationer genom trådarna i honans nät, och efter parningen stannar han i hennes närhet till sin död.

Pholcus_phalangioides_http://biolcoll.utu.fi/arach/aran2013/aranmaps.htm

Den större dallerspindelns utbredning i Finland.

 

Eftersom observationerna av nykomlingen ännu är få, sänder vi nu ut en efterlysning. Om du hittar större dallerspindel, sänd gärna in fotografi eller den insamlade spindeln samt upplysningar om fyndplats, -tidpunkt, observatörens namn, och om möjligt också en uppskattning av spindlarnas antal. Skicka informationen till
● Naturhistoriska centralmuseet (zoologiska museet) i Helsingfors; timo.pajunen (at) helsinki.fi / Zoologiska museet, PB 17, 00014 Helsingfors universitet
eller
● Zoologiska museet vid universitetet i Åbo; seppo.koponen (at) utu.fi, eller per post: Zoologiska museet, 20014 Turun yliopisto

 

Pholcus phalangioides © Niclas Fritzén

Hane. © Niclas Fritzén

Litteratur

Koponen, S., Pajunen, T. & Fritzén, N.R. 2013: Atlas of the Araneae of Finland. – Finnish Expert Group on Araneae

Terhivuo, J. 2002: Pholcus phalangioides (Fuesslin) (Araneae, Pholcidae) – a synanthropic spider established indoors in southern Finland. – Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 78: 9-12.

Neiman, E-L. & Isaksson I. 2005: Dallerspindeln – ny nätoperatör i Mälardalen. – Fauna och Flora 100(1): 46–49

(text: S. Koponen & I. Österblad, foto: N. R. Fritzén)

 

Läs om Årets spindel 2013 här

 

One response to “Årets spindel i Finland 2014: Större dallerspindel

  1. Päivitysilmoitus: Under sin mors beskydd. (Spindelvarning) ‹ Camilla Noresson Photo Art·

Kommentointi on suljettu.