Hämähäkkityöryhmä

Hämähäkkityöryhmä aloitti toimintansa huhtikuussa 2005. Työryhmän  päätehtävänä on uhanalaisuusarviointien toteuttaminen. Niitä valmistellaan keräämällä yhteen lajeista olemassa olevat tiedot sekä tekemällä maastoretkiä, joiden yhteydessä tarkistetaan vanhoja uhanalaisten lajien esiintymiä sekä selvitetään mielenkiintoisten kohteiden lajistoa. Niin kuin muillakin eliötyöryhmillä, tavoitteena on myös lisätä tietoa ja tietoisuutta lajistosta yleensä, lajien esiintymisestä sekä niiden ekologiasta. Lisäksi työryhmä edistää tutkijoiden, hallinnon ja harrastajien välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua. Hämähäkkityöryhmän työkenttä käsittää pääkohderyhmänsä hämähäkkien lisäksi punkit, lukit, valeskorpionit, ”tuhatjalkaiset” (juoksujalkaiset, kaksoisjalkaiset, sokkojuoksiaiset ja harvajalkaiset), maasiirat, esihyönteiset sekä kaksi- ja kolmisukahäntäiset.

Työryhmään kuuluvat:

Niclas Fritzén (pj), nrfritzen(at)gmail.com
Varpu Vahtera (siht), etunimi.sukunimi () utu.fi
Riikka Elo
Veikko Huhta
Seppo Koponen
Pekka T. Lehtinen
Ilpo Mannerkoski
Timo Pajunen
Ritva Penttinen
Annika Uddström

Edesmenneitä työryhmän jäseniä ovat Pauli Bagge, Michael Saaristo ja Juhani Terhivuo.

Kerätään punkkinäyte.

Kariketta seulomalla kerätään punkkinäyte. © Niclas Fritzén

Seuraavaan uhanalaisuusarviointiin saakka (v. 2020) työryhmän toiminta keskittyy luonnonsuojeluasetuksen erityisesti suojeltaviin sekä muihin kiireellisesti suojeltaviin lajeihin, puutteellisesti tunnettuihin (DD) lajeihin ja niihin lajeihin, joista ei ole havaintoja vuoden 2000 Punaisen kirjan jälkeen. Uhanalaisten lajien kartoitukset tehdään osittain yhteistyössä ELY-keskusten ja Metsähallituksen kanssa. Lisäksi lanseerataan ”vuoden hämähäkkilaji Suomessa”, jonka avulla levitetään tietoja hämähäkeistä ja samalla yritetään saada lisää havaintoja helposti tunnistettavista mielenkiintoisista lajeista tai lajeista, joista on hyvin vähän tietoa. Hämähäkkilajien suomenkielisiä nimiä pohditaan yhdessä harrastajien kanssa. Myös maalle uusien lajien julkaisemiseen ja taksonomisten ongelmien selvittämiseen panostetaan, jotta tärkeimmät työt olisi tehty ennen seuraavaa uhanalaisuusarviointia. Toistaiseksi vain työryhmän sisäisessä käytössä ollut Suomen hämähäkkiatlas on päivitetty ja sen alustavat kartat on julkaistu verkossa 31.12.2013. Huom! Lajien levinneisyyskartoituksen perustyö on vielä kesken, eikä karttoja voida pitää valmiina.

Titanoeca nivalis

Silmälläpidettävä (NT) lumilouhikkohämähäkki (Titanoeca nivalis). © Niclas Fritzén