Uhanalaiset

Hävinneet, uhanalaiset, silmälläpidettävät ja puutteelisesti tunnetut hämähäkklajit punaisen kirjan (2010) mukaan:

Heimo Tieteelinen nimi Suomenkielinen nimi Luokka 2010
Agelenidae Agelena labyrinthica niittysuppilohämähäkki VU
Amaurobiidae Arctobius agelenoides pohjanpimentohämähäkki NT
Araneidae Aculepeira ceropegia rämeristihämähäkki VU
Araneidae Aculepeira lapponica lapinristihämähäkki NT
Araneidae Araneus angulatus kyhmyristihämähäkki NT
Araneidae Araniella opisthographa etelänkurkkuhämähäkki NT
Araneidae Larinioides ixobolus puistoristihämähäkki RT
Araneidae Singa nitidula kiiltoraitahämähäkki DD
Clubionidae Clubiona diversa vaaleapussihämähäkki NT
Dictynidae Arctella lapponica lapinvarpuhämähäkki NT
Dictynidae Argenna patula rantavarpuhämähäkki DD
Dictynidae Brommella falcigera rinnevarpuhämähäkki VU
Dictynidae Cicurina cicur lounaanvarpuhämähäkki VU
Dictynidae Emblyna brevidens kosteikkovarpuhämähäkki NT
Gnaphosidae Berlandina cinerea hietakivikkohämähäkki EN
Gnaphosidae Micaria formicaria muurahaiskiiltohämähäkki NT
Gnaphosidae Micaria fulgens rinnekiiltohämähäkki NT
Gnaphosidae Micaria lenzi dyynikiiltohämähäkki VU
Gnaphosidae Zelotes electus punakivikkohämähäkki NT
Gnaphosidae Zelotes exiguus kalkkikivikkohämähäkki NT
Linyphiidae Acartauchenius scurrilis muurahaiskääpiöhämähäkki VU
Linyphiidae Agyneta breviceps aapariippuhämähäkki DD
Linyphiidae Agyneta saxatilis ahoriippuhämähäkki DD
Linyphiidae Baryphyma insigne mallankääpiöhämähäkki DD
Linyphiidae Bolyphantes punctulatus tuntuririippuhämähäkki NT
Linyphiidae Centromerus cavernarum onkaloriippuhämähäkki VU
Linyphiidae Centromerus persimilis kalvasriippuhämähäkki NT
Linyphiidae Ceraticelus bulbosus lettorusohämähäkki NT
Linyphiidae Collinsia holmgreni rakkakääpiöhämähäkki NT
Linyphiidae Entelecara acuminata suippokääpiöhämähäkki DD
Linyphiidae Erigone welchi irlanninliitohämähäkki NT
Linyphiidae Hypomma fulvum ruokokääpiöhämähäkki NT
Linyphiidae Ipa keyserlingi dyyniriippuhämähäkki VU
Linyphiidae Jacksonella falconeri hammaskääpiöhämähäkki NT
Linyphiidae Kikimora palustris palsakääpiöhämähäkki VU
Linyphiidae Mecynargus foveatus rahkakääpiöhämähäkki NT
Linyphiidae Mecynargus paetulus paljakkakääpiöhämähäkki NT
Linyphiidae Metapanamomops kaestneri jäkäläkääpiöhämähäkki NT
Linyphiidae Mioxena blanda kalkkikääpiöhämähäkki NT
Linyphiidae Oreoneta fennica suomenkääpiöhämähäkki DD
Linyphiidae Palliduphantes ericaeus kanervariippuhämähäkki NT
Linyphiidae Peponocranium praeceps karjalankääpiöhämähäkki NT
Linyphiidae Praestigia pini kärsäkääpiöhämähäkki NT
Linyphiidae Satilatlas britteni lettokääpiöhämähäkki VU
Linyphiidae Savignia producta pahtakuonohämähäkki VU
Linyphiidae Semljicola barbiger partasaamenhämähäkki NT
Linyphiidae Silometopus curtus saaristokääpiöhämähäkki VU
Linyphiidae Tapinocyba biscissa lehtokääpiöhämähäkki NT
Linyphiidae Tenuiphantes zimmermanni lännenriippuhämähäkki DD
Linyphiidae Trichopternoides thorelli puskupäähämähäkki NT
Linyphiidae Walckenaeria acuminata mastosarvihämähäkki NT
Linyphiidae Walckenaeria picetorum korpisarvihämähäkki VU
Liocranidae Agroeca cuprea kuparilyhtyhämähäkki NT
Liocranidae Agroeca dentigera rahkalyhtyhämähäkki NT
Lycosidae Alopecosa trabalis niittyleijonahämähäkki NT
Lycosidae Arctosa figurata nummiotsohämähäkki NT
Lycosidae Arctosa perita dyyniotsohämähäkki VU
Lycosidae Aulonia albimana kärppähämähäkki NT
Lycosidae Pardosa maisa aapasusihämähäkki NT
Lycosidae Pardosa plumipes sulkasusihämähäkki NT
Philodromidae Philodromus fallax hietanopsahämähäkki VU
Philodromidae Philodromus poecilus jäkälänopsahämähäkki NT
Salticidae Evarcha laetabunda suosirppihyppijä NT
Salticidae Heliophanus aeneus pronssihyppijä DD
Salticidae Neon robustus paasipikkuhyppijä NT
Salticidae Pellenes lapponicus pohjanhyppijä NT
Salticidae Pellenes tripunctatus ristihyppijä NT
Salticidae Pseudicius encarpatus luotohyppijä NT
Salticidae Sitticus distinguendus dyynitäplähyppijä NT
Salticidae Sitticus zimmermanni soratäplähyppijä NT
Salticidae Talavera thorelli ketojäkälähyppijä NT
Tetragnathidae Meta menardi luola-aukkohämähäkki VU
Theridiidae Canalidion montanum kuusipallohämähäkki NT
Theridiidae Crustulina sticta kivikkonuppihämähäkki NT
Theridiidae Enoplognatha thoracica tummahelmihämähäkki VU
Theridiidae Euryopis laeta töpököyttäjähämähäkki VU
Theridiidae Parasteatoda simulans vaaleapisarahämähäkki DD
Theridiidae Phycosoma inornatum okamuurahaishämähäkki NT
Theridiidae Robertus ungulatus rahkapallohämähäkki NT
Theridiidae Theridion palmgreni taigapallohämähäkki NT
Thomisidae Diaea dorsata viherrapuhämähäkki NT
Thomisidae Ozyptila gertschi lettorapuhämähäkki VU
Thomisidae Ozyptila scabricula paahderapuhämähäkki VU
Thomisidae Ozyptila westringi merirapuhämähäkki NT
Thomisidae Xysticus luctator lehtorapuhämähäkki VU
Thomisidae Xysticus viduus jokirapuhämähäkki VU
Titanoecidae Titanoeca nivalis lumilouhikkohämähäkki NT
Titanoecidae Titanoeca psammophila paahdelouhikkohämähäkki NT
Uloboridae Hyptiotes paradoxus sektorihämähäkki NT
Zoridae Zora parallela letto-okajalkahämähäkki VU

RE = hävinneet
Varsinaiset uhanalaiset: EN = erittäin uhanalaiset, VU = vaarantuneet
NT = silmälläpidettävät, DD = puutteelisesti tunnetut

Julkaisu löytyy pdf:nä täältä.